Räntefonder

Du har säkert hört talats om räntor, räntefonder och olika sätt att investera på. Kanske är du också bekant med uttrycken obligationer, värdepapper och börskrasch? Många frågar sig också om räntefonder är bra eller dåligt I denna guide kommer du att kunna lära dig allt du behöver veta om just detta.

Här finner du räntefonder & fondrobotar:

Avanza

Billig avgift: 0,00-0,93%
5/5 omdöme enligt Google

Lysa

Billig avgift: 0,00-0,93%
5/5 omdöme enligt Google

BetterWealth

Billig avgift: 0,00-0,93%
5/5 omdöme enligt Google

Savr

Billig avgift: 0,00-0,93%
5/5 omdöme enligt Google

Vad är räntefonder?

Vad är räntefonder?

Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper. I detta text kommer vi noggrant att studera och förklara hur de olika räntefonderna arbetar med aktier och andra investeringar för att ge investerare möjlighet att stärka sin riskkontroll, skapa mer kontroll samt diversifiering i sina investeringsportföljer.

Så, vad är egentligen en räntefond? Detta är en fond som man enkelt sagt kan säga består av olika antal skuldsedlar, eller skuldebrev som det också kallas. Ett enkelt uttryckt för detta är att ett skuldebrev är detsamma som ett lånebevis. Ett mer vanligt och accepterat begrepp för skuldebrev är obligationer. Ett skuldebrev eller obligation är ett löfte om att låntagaren ska betala tillbaka domen. Visst låter det rimligt? Men, för att göra situationen ytterligare lite lättare så ska vi förklara med ett tydligt exempel. Ponera att du lånade ut 100 kronor till din vän son behövde pengar. I samband med detta lovar han att han ska betala tillbaka lånet till dig. Obligationen kan då enkelt beskrivas som hans skyldighet att betala tillbaka lånet.

Vad är en räntefond – Räntefonder i portföljen

Vilken roll spelar räntefonderna i stora portföljer av aktier, råvaror och andra tillgångar? Först och främst är det viktigt att här förtydliga och förtydliga att räntefonderna inte kommer att påverkas av vad som händer på börsen som aktiefonder. Vi pratar ofta om riskspridning i investeringsportföljer genom att äga tillgångar i många olika branscher osv. Men vad händer om börsen generellt faller? Jo, oavsett hur väl risken är diversifierad kan portföljen falla. De korta räntefonderna har lägst risk. De långa räntefonderna och realräntefonder har högre risker.

Genom att lägga till räntefond i din portfölj kan du tjäna pengar på att investera i aktier, samtidigt som du undviker konjunkturnedgångar genom att använda räntefonder som en så kallad broms. Men en stor del av räntefonder i portföljen ökar chanserna att gå bättre än index när börsen faller bredare. Samtidigt, om risken för en räntefond är låg, är avkastningen också låg. De senaste åren har fonder varit mycket framgångsrika. Detta beror på nedgången i marknadsräntorna.

Senare ska vi titta närmare på hur denna koppling fungerar, men det viktigaste är att långa räntefonder har haft en mycket god utveckling de senaste åren, till exempel på grund av detta. Det mesta tyder nu på att Sveriges inflation stiger. Samtidigt höjde Riksbanken för första gången försiktigt styrräntorna. Detta påverkar de långa räntefonderna negativt och allt visar att räntorna kommer att fortsätta stiga successivt under överskådlig framtid. Trots detta har flera banker bevisat att en stor del av tillgångarna hos privata insättare fortfarande är placerade i räntepapper. Detta beror på vad vi kommer tillbaka. Kanske beror det på osäkerheten kring börsens utveckling, och du behöver bara lägga dina pengar någonstans.

Mer information om räntefond och dess funktioner

I princip kan skuldsedel utfärdas av vem som helst eller vad som helst. Det kan till exempel vara en stat, ett företag eller en kommun. Skuldebrevet innehåller således en löptid (även kallat för duration) samt en kupong och nominellt värde. Med andra ord är skuldebrevet en tillgång. Precis som alla andra tillgångar kan den byta ägare genom en transaktion. Det går alltså att både köpa, sälja och belåna skuldsedeln. Liksom alla andra tillgångar har därför skuldsedeln ett marknadsvärde. Problemet för oss ”vanliga” människor är att det nominella värdet på en skuldsedel sällan understiger en miljon svenska kronor. Detta innebär i sin tur att även om du som privatperson skulle ha möjlighet att utnyttja så mycket pengar så är det ytterst tveksamt och osäkert att lägga de på en enda skuldsedel. Det är här som denna varianten av fonden dyker upp i bilden.

Tidigare avkastningar innebär ingen garanti

Även om det är historiskt bevisat att det är lönsamt att sätta in i fonder, vill vi ändå passa på att påminna om att det alltid finns vissa risker med att investera i värdepapper. Bara för att en fond har presterat bra i historien garanterar det inte att den kommer att ge bra avkastning i framtiden. Värdet på dina fondandelar kan gå upp eller ner, och du är inte alltid garanterad på om du kommer att få tillbaka alla dina investerade medel.

Att välja rätt räntefond

Att välja rätt räntefond

För att välja rätt räntefond för just dig finns det lite olika saker att hålla koll på. Detta är för att fonden ska kunna gynna dig så mycket som möjligt. Tänk på:

 • Vilken valutaexponering kommer du att få?
 • Ha i åtanke att alltid sprida de risker som finns
 • Hur lång är din sparhorisont?
 • Hur stor risk är du villig att ta?

Men att välja bästa räntefond är inte så svårt som det kan verka. Det handlar i grunden om att välja en fond som speglar de risker man vill ta samt är beredd att ta. Om du har relativt riskfyllda aktier i din portfölj kan det vara en god idé att investera i fonder som säkrar sig mot lägre risker under lågkonjunkturen. För att kunna jämföra de olika räntefonderna med varandra kan man använda sig av den så kallade sharpekvoten.

Vissa av räntefonderna brukar rapportera kreditbetygen för räntebärande värdepapper i räntefonden. AAA är den högsta ratingen, där vi hittade emittenter som Sverige, Norge och Danmark. Strax bakom ligger Göteborgs stad. Vad gäller skuldebrev är det lågriskinvesteringar. Bankens kreditvärdighet är också mycket hög. I mitten sjunker betyg som BBB till B-vi hittar ofta företag. Till exempel, när du jämför fonder med varandra på Avanza kan du vanligtvis se ”Morningstar” betyg för den fonden.

Morningstar Ratings lanserades 2001. Det är en tjänst som är ett lättförståeligt sätt att jämföra historisk avkastning och prestanda för liknande fonder. De beaktar både kostnader och risker. Generellt sett beaktas inte det subjektiva värdet av medel, men beräkningen är helt matematisk. Denna metod ger ett betyg som består av 1-5 stjärnor. Totalt finns det mer än 170 olika typer av fonder för Morningstar att jämföra. De vanligaste i Sverige är ”stora företag” och ”små/medelstora företag”. Ser vi till svenska räntefonder så har många långa räntefonder avkastat ca 3-5 % det senaste året.

Andra faktorer

Andra faktorer att tänka på när man tittar på de olika räntefonderna innebär vikten av att titta på dina egna lån. Räntan du betalar för ett befintligt lån är vanligtvis högre än den ränta som en investeringsfond kan tjäna. Därför kan det rent personligt ekonomiskt vara ett klokt val att vänta tills lånet är löst innan man investerar i en räntefond. Till exempel innebär ett amorterat bolån att bostaden du äger är långsam men du kommer definitivt att se dess belåningsgrad sjunka. Den dagen du säljer huset, när det återstående lånet är löst, får du mer pengar. Dessutom kommer räntorna att krympa när lånebeloppet sjunker.

Om du inte har ett lån, eller inte vill betala tillbaka dessa lån av någon annan anledning, utan istället investerar i en räntefond, är det otroligt viktigt att välja vilken typ av ränteplaceringsfond du ska investera i. Räntefonderna fungerar nämligen som krockkuddar i placeringsportföljen. Tänk också på aktuella valutatrender. Tror du att den svenska kronan kommer att förbli oförändrad eller tror du kanske till och med att den kan stärkas? Då kan det vara dags att investera i en räntefond som handlas i svenska kronor. Annars kan du istället investera i andra valutor som du tror kommer att stärkas i värde eller förbli oförändrade. Om du gör ett klokt val här kan du förutom avkastningen på räntefonderna även få bra vinster på valutakurserna.

Om du vill spekulera i själva marknadsräntan är det bäst att investera i de långa räntefonderna. Förutsättningen är förstås att man tror att marknadsräntorna kommer att falla. Investerare som har mycket likvida medel och vill skydda dem från inflation kan lönsamt leta efter realräntefonder.

Hur gör man för att investera?

När du väljer räntefond måste du bestämma vilken risk du vill ta. Därefter är det liten skillnad mellan de olika räntefonderna som finns på marknaden. Några av de populäraste räntefonderna i Sverige är Splitan Räntefond Sverige, som investerar i skuldsedlar med en duration på mindre än 12 månader. Det vill säga mindre än ett år. Du investerar endast i värdepapper som är kreditvärdiga och emitterade i svenska kronor. Enligt Morningstars ratingsystem har fonden 4 av 5 stjärnor, vilket är ett otroligt bra betyg. Observera dock att värdet på finansiella instrument kan öka eller minska hela tiden. Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Du kanske inte får tillbaka dina pengar.

Vill du ta en högre risk erbjuder Spiltan även så kallade högräntefonder. Man investerar även i obligationer utgivna av stabila börsbolag i Norden. Löptiden för dessa lån kan variera från 0 till 10 år. Här är som sagt risken högre, men samtidigt är den potentiella belöningen högre. Fonden är mycket populär bland både Avanza och Nordnets kunder. Avanza har också en mycket bra funktion. Denna funktion går kort och gott ut på att du kan lista och se alla räntefonder som finns. Du kan även filtrera olika preferenser, som långa fonder eller korta fonder. Tack vare denna funktion är det enkelt att jämföra olika räntor med varandra. De visar också sharpekvoten för varje fond. Detta är som sagt en bra indikator för att jämföra fondens avkastning.

Sharpekvoten funktion i praktiken

Låt oss titta närmare på hur sharpekvoten beräknas och hur den används i praktiken. Kort sagt, det är meningsfullt att återigen betona vikten av en diversifierad investeringsportfölj. Detta gäller oavsett om det gäller övergripande risk, på vilka marknader, branscher, valutor etc. Vilket egentligen säger sig självt. Att investera för mycket sparande i produkter som är nära relaterade till börsen är som sagt mycket riskabelt. Man bör tänka efter och verkligen ha koll på läget innan man gör en sådan riskfylld investering. Om du funderar på detta men fortfarande är osäker på grund av riskerna borde du istället leta efter investeringar som kan fungera som en broms för alla börsrelaterade produkter. Det är här räntefonderna kommer in i bilden. Räntefonderna är nämligen ett mycket bra val i detta fall.

När ska man betala tillbaka?

Men när ska han betala tillbaka lånet? Om vi ​​lånar ut pengar till en vän kanske vi inte vet när vi ska betala tillbaka dem. Att göra en sådan specifik begäran kan orsaka dålig stämning, eftersom det kan vars skilda meningar kring det. Men på finansmarknaderna är det såklart helt andra regler som gäller. Genom att sätta en fast period på skuldebrevet får vi nästa del av skuldebrevet. Denna del är det som i finansvärlden kallas för durationen. Varaktigheten kan variera från några månader till 20 eller 30 år.

Så om du lånar ut 100 svenska kronor till din kompis, kanske går du med på att han ska betala, så får du tillbaka dessa enligt överenskommelse. Låt säga att du ger din kompis en månad på sig att betala tillbaka. På finansmarknaden är vi inte nöjda med att få tillbaka pengarna efter en tid. Självklart vill vi också ha räntor. När vi talar om skuldebrev är begreppet ränta detsamma som kupongräntan eller kupongräntan. Slutligen har vi själva lånebeloppet, i vårt fall 100 kr. Detta är kallat för det nominella beloppet.

Hur värdet på bra räntefonder ökar och minskar

Så vad är det egentligen som avgör resultatet för en bra räntefond?

 • Aktiefondernas utveckling

Om aktiefondernas utveckling återspeglas i förändringar på aktiemarknaden så återspeglas utvecklingen av räntefonder i förändringar i marknadsräntorna. Men det är inte så att räntefonderna stiger i värde när marknadsräntorna stiger, det är tvärtom, och sedan faller de. Vi kommer nu att titta på hur man överväger detta samband. När marknadsräntan stiger innebär det att det utgivna skuldebrevet får en högre kupongränta än det tidigare utgivna skuldebrevet.

För att de tidigare utgivna skuldebreven ska kunna säljas på marknaden behöver priset på dessa skuldebrev sänkas. Endast på detta sätt kan marknadens utbud och efterfrågan balans uppstå. Om marknadsräntorna faller gäller samma sak. Då kommer det nya skuldebrevet att ge en lägre kupongränta än de tidigare utgivna skuldebreven. För att säljare ska kunna sälja sina tidigare skuldebrev hoppas de få fler belöningar, vilket kommer att leda till en ökning av tillgångspriserna. Räntefonder består som sagt av många skuldebrev, men de är alla beroende av marknadsräntor.

Yttre påtryckningar på räntefonder

Vi har nämnt detta tidigare när vi pratat om aktiefonders påverkan på flera håll, så att riskbedömningen har blivit svårare. Tittar vi närmare på räntefonder så är det 4 uppenbara externa faktorer som påverkar dessa:

 • Valutakursen
 • Rörelser i marknadsräntorna
 • Inflation
 • Kreditrisken

Valutakursen

Eftersom man ofta handlar räntefonder i olika valutor är effekten av växelkurser mycket stor. Valutafluktuationer kan vara mycket större än marknadsräntor. Därför kan ett skuldebrev som ger 2% avkastning raderas helt av en större växelkursrörelse. Handlar du med räntefonder och tillväxttakten fluktuerar kraftigt kan en säker investering i räntefonder förvandlas till valutaspekulation. Därför måste du vara vaksam och ta med det i din riskbedömning.

Olika rörelser i marknadsräntorna

Att effekten av förändringar på marknadsräntor påverkar värdet på räntorna är idag mycket tydligt. När det gäller korta räntor bestäms dessa i huvudsak av Riksbanken. Räntorna som sätts på den fria marknaden är dock längre och det är viktigt att vara medveten om denna skillnad.

Inflationens påverkan

De flesta vet att pengar som ligger på banken och vilar kommer att försvagas på grund av inflationen. På 1980-talet var 100 varv mer värda än idag. När du väljer en räntefond måste du därför ha inflationen i åtanke. Riksbankens mål är att nå en årlig inflation på 2 procent. Det innebär att värdet på en investering halveras på 36 år. Som tidigare nämnt är det viktigt att ha koll på realräntefonder. En realräntefond är alltså fonden som tar hänsyn till inflationen och korrigerar för den samma.

Kreditrisken

Kreditrisk är den risk att låntagaren avbryter betalningen. För statsobligationer är risken minimal. Något högre för företagsobligationer. Här finns också många skillnader mellan olika länder. Bäst räntefond hittar du enklast genom att ta noggrann hänsyn till kreditrisken.

Negativ ränta och dess påverkan på räntefonderna

Vad hände med de långa räntefonderna när räntorna sjönk till negativa värden? Som vi har sett tidigare, när räntorna faller, stiger värdet på räntefonderna. Omvänt, om räntorna stiger, kan fondens värde istället falla. Ser vi till de långa räntefonderna så kommer de också att stiga med hävstång. Några av de bäst presterande räntefonderna under 2018 var faktiskt de långa räntefonderna.

Därför innebär negativa räntor att du faktiskt får betalt för att låna pengar. Detta kan låta absurt, men det är faktiskt väldigt logiskt egentligen. Man kan enkelt förklara det genom att säga att man helt enkelt har för mycket pengar. Det innebär att du spenderar pengar för att be någon att ta hand om och ”hålla ett öga på” eller passa pengarna.

Räntefonder vid börskrasch

En omtalad motsvarighet av hur räntefonder och aktier interagerar i en portfölj är att tänka på aktier som motorer i bilar. Motorn är det som driver bilen framåt. Räntefonderna fungerar som en broms för att hjälpa bilar att sakta ner vid en nedförsbacke eller eventuell börskrasch. Att ha räntefonder i portföljen har också en positiv psykologisk effekt. Vid en börskrasch kommer paniken som bryter ut på grund av själva fallet att förvärra det kraftiga fallet. Om det finns en solid räntefondsgrund i investeringsportföljen kan enskilda sparare undvika den här typen av panik när börsen kraschar eller börsen faller. När du inte har 100% kapital på börsen kommer du att kunna känna dig tryggare i svåra tider.

Aktier vs räntefonder

När vi pratar om aktiefonder är det många olika faktorer som avgör hur riskabel fonden är. Det handlar om sharpekvot och hur den indikerar risken för en tillgång. Värdet på en aktie speglar värdet på ett företag. Företaget verkar på en volatil marknad. På grund av det psykologiska inflytandet bland börsdeltagarna kommer aktiekurserna också att uppleva kortsiktiga variationer. Även om man kan sätta risknivån för aktiefonder så ser vi att dessa beräkningar kräver extremt komplexa beräkningar att uppnå. När det kommer till de olika räntefonderna är det mycket enklare. Detta beror på att det är varaktigheten som avgör risken här. Ju längre du lånar pengar, desto större är risken att låntagarens betalningsförmåga försämras.

Men viktigast av allt, ju längre tid, desto mer sannolikt kommer marknadsräntan att avvika från sin initiala position. Man kan säga att duration är hävstångseffekten av räntefonder. Räntefonder med en löptid på 20-30 år kommer att ha större hävstång, eftersom små förändringar i marknadsräntorna kommer att ha en betydande inverkan på värdet på räntefonder.

Korta räntefonder

Vad definierar en kort räntefond?

 • Kort löptid
 • Förenat med låga risker
 • Lägst belåning
 • En korträntefond är lågavkastad
 • Stabila och säkra investeringar

En korta räntefond är en räntefond med en löptid på ett år eller mindre. Som vi har erfarit tidigare är dessa typer av fonder de lägsta riskfonderna. Samtidigt har dessa också den lägsta belåningen, så de kan betraktas som lågavkastande såväl som stabila och säkra investeringar. Du kan jämföra de korta räntefonderna med vanliga sparkonton med insättningsgaranti. Skillnaden mellan långa och korta räntefonderna är löptiden på de räntebärande värdepapper som fonden äger. De korta räntefonderna kallas även penningmarknadsfonder, som endast placerar i räntebärande värdepapper med en återstående löptid på mindre än ett år.

Obligationsfonder – Långa räntefonder

Vad definierar en lång räntefond?

 • Längre varaktighet, upp till 30 år
 • Ökade risker
 • Baserade på skuldebrev som är lånade från olika bolag
Vad definierar en lång räntefond?

De korta räntefonderna kan som sagt betraktas som mycket säkra placeringar. Det är främst skuldebrev till stater och kommuner. Dessa fonder är samma sak som obligationsfonder. Om vi ​​tittar på de långa räntefonderna kommer vår duration att överstiga ett år. Varaktigheten kan variera från 1 år till mer än 20 år, och ibland till och med 30 år. Naturligtvis kommer riskerna här att öka. Dessutom är dessa långa fonder baserade på skuldebrev lånade från bolaget. Som vi nämnt tidigare står företag inför många olika faktorer och riskbedömningen här blir genast svårare. Detta innebär att de långa räntefonderna kan medföra allt ifrån en medelhög till en hög risk.

De långa räntefonderna med längre löptider har också större hävstång än de korta räntefonderna. Om marknadsräntorna faller får det större inverkan på värdet på fonderna i fråga. Hävstångseffekten av räntefonderna kan jämföras med en gungbräda. Längst in på gungbrädan finns det en längre marknadsränta. Längst bort på gungbrädan hittar vi istället de långa räntefonderna. Nära centrum har vi medel- och korta ränte- och korta fonder. Därför kommer förändringar i korta marknadsräntor inte ha lika stor inverkan på korta räntefonder som långa marknadsräntor har på långa räntefonder. Långa räntefonder investerar endast i räntebärande värdepapper med en återstående löptid på mer än ett år, vilket är relativt riskabelt.

Obligationsfond i företag

När det gäller företagsobligationer som består av dessa företagsobligationer kommer en varningsflagga upp. Företaget som lånat pengarna är oftast ett företag med dålig ekonomisk status. Därför är risken ibland hög i förhållande till den avkastning de kan skapa. Detta är otroligt viktigt att hålla koll på.

En annan typ av räntefond är en realräntefond. Här har räntefonden utvecklats genom att lägga ytterligare en faktor till skuldebrevsinflationen. I skuldebrevet tas därför hänsyn till inflationen för att säkerställa att köpkraften på skuldebrevet förblir konstant över tiden. Räntan blir lägre än marknadsräntan, men det blir den faktiska räntan istället för den nominella räntan.

Företagsobligationer i händelse av börskrasch eller börsnedgång

Om du vill investera i en räntefond men ta lite mer risker för att på detta sätt kunna få mer räntefonder avkastning är det starkt rekommenderat att du kollar på företagsobligationer och/eller hedgefonder. På så sätt kan du ändå hålla avstånd till trenden på aktiemarknaden, men som sagt ändå få möjligheten till mer avkastning. Att påstå att företagsobligationer och aktier är separerade från den fullständiga börsen är inte helt riktigt. När företag vidtar åtgärder på börsen är deras eventuella betalningsförmåga relaterad till börsens utveckling. Om det blir en större börskrasch och bolaget går i konkurs kommer de inte att kunna hantera betalningar, vilket således kommer att leda till att räntefonderna påverkas. Detta innebär att vid börskrasch eller börsnedgång ökar risken för företagsobligationer.

Info om hedgefonder

Den sista typen av ränteplaceringsfonder vi ska kolla på är den mest ”rock-and-roll” av alla fonder. Det är den som kallas för hedgefonder. Hedgefonder är mer liberala än andra fonder på räntemarknaden. Här blandar man ofta långa och korta skuldsedlar. Dessutom kan de öka avkastningen genom att låna eller till och med blankning för att öka avkastningen i fråga. Därför är denna typ av fond långt ifrån den stabila och säkra investering som vi vill att räntefonderna ska göra i portföljen. Men om du ändå väljer att använda en hedgefond i din portfölj kommer den att spela en viktig roll. Precis som alla andra fonder inom ränta förblir den densamma oavsett situationen på börsen. Det är i alla fall vad den är ute efter. Men i praktiken kan hedgefonder förlora en del pengar.

Det måste påpekas att detta är väldigt viktigt. Hedgefonder tar vanligtvis ut prestationsbaserade avgifter. Det betyder att om fonden går bra och ger bra avkastning så måste du betala några extra avgifter till de duktiga fondförvaltare som arbetar med fonden. Det är inte ovanligt att hedgefonder tar ut en avgift på 20 % varje år för belopp som överstiger statslåneräntan. Dessa fonder brukar även ha så kallade högvattenmärken, vilket innebär att om fonderna faller så tar de inte ut prestationsbaserade avgifter förrän de når sitt tidigare värde. På 1990-talet hade hedgefonder ett dåligt rykte i världen och LTCM (Long Term Capital Management) gick i konkurs med en förlust på 4,6 miljarder USD. Idag har dock ryktet förbättrats och det finns hedgefonder som tar både låga respektive höga risker.

Bästa räntefonderna

Det finns många bra fonder när det kommer till ränta och investering. Som vi tidigare gått igenom i guiden så beror det till stor del på din personliga ekonomi såväl som hur stora risker du är villig att ta och hur valutaexponeringen kommer att se ut. Nedan följer en lista på några de bästa räntefonderna 2021. I dagsläget förmodar man att dessa fonder även kommer att vara bästa räntefonden 2022, men det är än så länge omöjligt att veta precis vilka fonder som kommer att ligga i toppen nästa år.

Bästa räntefonden 2021

 • Candiram Bds Global Hi Yld C EUR CAP
 • AS SICAV I Euro Govt Bd A Acc EUR
 • FIM Emerging Yield
 • SEB Corporate Bond C SEK – Lux

Räntefond i dagsläget

Om vi ​​tittar på det aktuella tillståndet i världsekonomin idag och försöker göra några insiktsfulla förutsägelser om framtiden för räntefond, kommer vi att se den allmänna uppfattningen om stigande räntor. Detta har redan börjat avspeglas i till exempel långa marknadsräntor. Riksbanken höjde sin styrränta för första gången på länge. Även om den fortfarande är på en negativ nivå visar denna höjning tydligt räntornas riktning. Sveriges inflation stiger och närmar sig det tidigare uppsatta målet på 2 %. Riksbanken känner nu att den har utrymme att ge efter. Om allt går enligt planerna kommer det att fortsätta öka de närmaste åren. Så om räntorna stiger stadigt betyder det att marknadsräntorna också kommer att stiga stadigt. Det innebär i sin tur att de långa räntefonderna kommer att förlora pengar. Avanza och Nordnet vittnade 2017 om att deras sparare strömmade ut från räntefonder. Då började man på allvar prata om den kommande räntehöjningen.

Vänder man sig till att titta på de korta räntefonderna blir de däremot mer attraktiva. Vid stigande räntor kan vi på kort sikt vara ganska säkra på att våra pengar kan behålla sitt värde för att stå emot inflationen, och vi hoppas till och med att vår korta räntebas ökar.

Hur fungerar detta i det långa loppet?

I det långa loppet, om vi byter från negativa räntor till positiva räntor, kan vi få mer belöning genom att låna pengar. Det vi fortfarande ser är att börsläget har blivit alltmer instabilt. I slutet av 2018 strömmade Nordet och Avanza in i räntefonderna igen. Detta kan ha att göra med den ökade volatiliteten på aktiemarknaden. I den här eran vill sparare helt enkelt inte investera för mycket av sina besparingar på aktiemarknaden. Spararna ser fördelarna med att placera dessa pengar i räntefonderna, snarare än att lämna kvar pengarna på kontot för att skapa en relativt riskfri investering som ändå ger en viss avkastning.